Środa, 2018-12-12

tygodnik “Głos Ziemi Sanockiej”

Tygodnik “Głos Ziemi Sanockiej”

 

Od września 1993 roku przy klasztorze franciszkanów w Sanoku ukazuje się pismo parafialne. Pierwszy numer czasopisma miał tytuł “Słówko” i ukazał się w 1993 r. z okazji odpustu parafialnego – 14 IX. Zawierał program odpustu, refleksję o Krzyżu, a także relację z wielkiej akcji “Podaruj Dzieciom Brata Słońce” w Wielkich Oczach. Drugi numer, październikowy, dotyczył uroczystości św. Franciszka i tam już pojawiały się informacje z życia parafii. Kolejny numer pojawił się z okazji świąt Bożego Narodzenia, dotyczył głównie obrzędów religijnych. Na pierwszej stronie zawierał fragment Ewangelii, świąteczne życzenia a na kolejnych – najważniejsze informacje z życia parafii np. chrzty, śluby, zgony oraz krótkie katechezy. Od samego początku aż do tej pory pismo drukowane jest w drukarni “Piast Kołodziej”. Pierwsze “Słówko” redagowane było przez ówczesnego gwardiana o. Romana Pałaszewskiego i o. Wojciecha Badylaka. Ukazywało się nieregularnie, posiadało 4 strony ilustrowane grafikami. Ta forma docierania z informacją do wiernych cieszyła się dużym powodzeniem i zaczęto gazetkę drukować raz w miesiącu. Redagowanie miesięcznika pt. “Słówko” kontynuował gwardian o. Edward Staniukiewicz oraz o. Bogdan Słyś. Gazetka od 1996 r. zmieniła swą formę graficzną. Miała swoje logo, stałe rubryki oraz dobór materiałów. Ukazywała się regularnie, a z okazji świąt i szczególnie ważnych uroczystości kościelnych lub parafialnych była drukowana w kolorze.Od XI 1997 r. “Słówko” staje się tygodnikiem informacyjno – religijnym, jego nakład wynosił 700 egzemplarzy, a w czasie świąt był dwukrotnie wyższy. Tajemnica popularności tygodnika tkwiła w jego prostej, czytelnej formie oraz przekazywaniu krótkich i ważnych informacji z życia parafii, a także w prezentowaniu istotnych wartości religijnych. Częściami stałymi były czytania liturgiczne, fragment Ewangelii i refleksja nad słowem Bożym, ogłoszenia duszpasterskie, intencje tygodnia, historia klasztoru, z parafialnych ksiąg, patron tygodnia, chrześcijańskie ABC, prezentacja wspólnot i duszpasterstw działających przy klasztorze oraz tzw. “Kącik młodzieżowy”. W skład redakcji “Słówka” wchodzili: o. Edward Staniukiewicz (red. naczelny), o. Jerzy Pięta (skład komputerowy) Wiesław Banach (wywiady), Elżbieta Kocyłowska (redagowała działy: Patron tygodnia i Myśli na dziś) oraz Halina Więcek (dział kulturalny, dziecięcy i młodzieżowy). Za korektę odpowiadał o. Bogdan Słyś. Z czasem skład redakcji ulegał zmianie. O. Marek Daukszewicz zastąpił o. Jerzego, zaś inni redaktorzy zrezygnowali z tej społecznej pracy, która dawała wiele satysfakcji, lecz absorbowała czasowo. Od 1 IV 2000 r. tygodnik informacyjno – religijny “Słówko” przekształcił się w “Głos Ziemi Sanockiej” – tygodnik katolicki poświęcony sprawom Ziemi Sanockiej, m.in. dlatego, że obejmował swoim zasięgiem sąsiednią parafię Przemienienia Pańskiego, z którą podjęto współpracę. W nowej szacie graficznej tygodnik liczył od 10 do 14 stron. Obok tematów religijnych, zawierał także informacje dotyczące życia społecznego i kulturalnego Sanoka.Tygodnik obejmował wydarzenia dotyczące dwóch parafii: Podwyższenia Krzyża Świętego (franciszkańskiej) oraz Przemienienia Pańskiego. Redaktorem naczelnym został Sebastian Niżnik, natomiast redakcję tworzyli: ks. Andrzej Skiba, o. Marek Daukszewicz, Halina Więcek i Monika Malik. W pierwszych miesiącach także współpracowali: Elżbieta Mazur, Jerzy Zuba oraz Wiesław Stebnicki. Jesienią 2000 roku funkcję redaktora naczelnego “Głosu Ziemi Sanockiej” objął gwardian o. Stanisław Glista, natomiast za skład i szatę graficzną odpowiedzialny był Tomasz Ostrowski. W tym czasie redakcja dalej pracowała nad ulepszeniem formy czasopisma, łamaniem, grafikami i takim doborem materiałów, który zadowoliłby czytelników. Bardziej skoncentrowano się na życiu parafii, na tym, co się dzieje, na sprawach religijnych i duchowych. Od początku 2001 r. redaktorem technicznym został Krzysztof Pałys (wprowadził do tygodnika szereg ulepszeń i nowości), od r. 2003 funkcję tę pełni Beata Łuczycka. W r. 2003 „GZS” jest tygodnikiem wydawanym przez parafię franciszkańską, ponieważ parafia Przemienienia Pańskiego zaczęła wydawać swoje własne czasopismo.  Nakład tygodnika wynosi 400 egz., numery okolicznościowe wydawane są w nakładzie większym. Rozprowadzaniem pisma zajmują się ministranci po niedzielnych Mszach św. Czynią to bardzo dzielnie i wytrwale, za co należy im się wdzięczność.Artykuły oraz informacje są uzupełniane zdjęciami i grafikami. Tygodnik ma stałe działy, każdy numer podaje aktualne informacje z życia Kościoła, miasta i parafii. Ważną sprawą w pracy redakcyjnej są bezpośrednie kontakty z czytelnikami.  Obecnie wydawanie parafialnego czasopisma zstało na czas nieokreślony zawieszone.

Archiwum 2010

Adres pocztowej skrzynki elektronicznej naszego Parafialnego Tygodnika e-mail: gzs@onet.pl
Adres redakcji: ul. Franciszkańska 7, 38-500 Sanok, tel (013) 464 30 39
Dyżur redakcji: poniedziałek i wtorek:16.30 – 18.00.