Środa, 2018-12-12

świetlica dla dzieci

Świetlica dla dzieci

 

swiet

Od r. 1996 istnieje przy klasztorze franciszkańskim świetlic dla dzieci z rodzin będących w różnych trudnościach życiowych. Jej działalność jest niezmiernie ważna, bowiem zapewnia troskliwą i wielogodzinną opiekę ubogim dzieciom mieszkającym w centrum miasta Sanoka i w innych rejonach.Inicjatorem powstania świetlicy w budynku przyklasztornym był gwardian o. Edward Staniukiewicz, który pragnął stworzyć dzieciom dogodne warunki do wypoczynku, zabawy, nauki i wychowania religijnego pod opieką Sióstr Służebniczek NMP. W pierwszym roku działalności, 20 X 1996 r., pomieszczenia świetlicy zwiedził i poświęcił ks. bp Stefan Moskwa, wysoko ocenił zasady jej funkcjonowania. W świetlicy pomocą objętych jest co roku ok. 35-40 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Często do świetlicy z jednej rodziny przychodzi kilkoro dzieci. Od roku 2002 świetlicą opiekowała się s. Małgorzata Shmidt. Obecnie natomiast funkcjonowaniem świetlicy koordynuje s. Agata Wań. Siostry pomagają jej na zasadzie wolontariatu nauczycielki, młodzież oraz stażyści. W latach wcześniejszych świetlicę dla dzieci prowadziły siostry służebniczki. Franciszkańska świetlica dla dzieci funkcjonuje podczas roku szkolnego. Obok wypracowanego harmonogramu zajęć, oferuje swoim podopiecznym: wycieczki, ogniska, wigilijną kolację, prezenty od św. Mikołaja, uczestnictwo w wielu uroczystościach religijnych oraz szeroki wachlarz zabaw edukacyjnych i wychowawczych. Dzieci mogły zwiedzić np. Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych, Duklę, Jaśliska, Połoninę Wetlińską, Szklarską Porębę, były na Słowacji. Dzieci ze świetlicy angażują się w życie parafii, biorą udział w inicjatywach misyjnych, charytatywnych, w uroczystościach i nabożeństwach. Do dyspozycji świetlicy jest kilka pomieszczeń, w których znajduje się sala do nauki, sala do zabaw i pracownia komputerowa. W działalności świetlicy niebagatelną rolę odgrywają wszelkie dotacje z Urzędu Miejskiego oraz sponsoring i ofiary składane przez osoby indywidualne. Także z założenia dochody uzyskiwane w sklepiku franciszkańskim z dewocjonaliami oraz w kawiarence “U Mnicha” przeznaczane są na ten cel. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 15.00 – 18.00.