Środa, 2018-12-12

św. Franciszek

Życie świętego Franciszka

 

fra

Święty Franciszek urodził się w roku 1181 lub 1182 w Asyżu jako syn Piki i Piotra Bernardone. Na chrzcie otrzymał imię Jan, później przez ojca został nazwany Franciszkiem (najprawdopodobniej ze względu na sympatię, jaką darzył Francję).

W 1199 roku – wybucha wojna domowa w Asyżu. Ludność napada na pałace i zamki szlacheckie.12 IX 1202 – data wybuchu wojny pomiędzy Asyżem a Perugią. Toczy się bitwa przy moście św. Jana, gdzie Franciszek został wzięty do niewoli, spędza tam prawie rok czasu.

W 1203 roku – Franciszek powraca z niewoli, rok później zapada na zdrowiu, oddaje się rekonwalescencji.

1205 – Franciszek wyrusza do Apulii w nadziei zdobycia sławy. W Spoleto przeżywa tajemniczy sen, pod jego wpływem następnego dnia wraca do Asyżu.

1206 – w kościółku Świętego Damiana Franciszek słyszy tajemniczy głos z Krzyża: “Franciszku, idź, napraw dom mój, który rozpada się w gruzy”. W życiu Franciszka dokonuje się przełom, następuje całkowite nawrócenie. Wobec biskupa Asyżu Franciszek oddaje pieniądze i ubranie swemu ojcu, sprzeciwiającemu się nowemu sposobowi życia. “Słuchajcie, wy wszyscy, i rozumiejcie: …chcę móc powiedzieć teraz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, a nie tylko: Mój ojcze, Piotrze Bernardone”. (Jednak nie przestał kochać swego ojca ziemskiego). W tym czasie Franciszek usługuje trędowatym w Gubbio.

1206-1208 – Franciszek odbudowuje kościoły: Św. Damiana, Św. Piotra i Matki Bożej Anielskiej.

24 II 1208 – podczas Mszy św. w Porcjunkuli Franciszek słyszy swoje powołanie. Zmienia dotychczasowy strój pustelnika na ubogą tunikę, jakiej używali wieśniacy i przepasuje się powrozem.

16. IV 1208 – do Franciszka przychodzą pierwsi uczniowie: Bernard z Quintavalle i Piotr z Katanii. 23 kwietnia przyłącza się brat Idzi.

1208 – Franciszek z bratem Idzim udaje się do Marchii Ankońskiej na pierwszą misję. Przyłącza się do nich br. Filip. Br. Bernard i br. Idzi udają się na misję do Florencji.

1209 – z początkiem roku wszyscy wracają do Porcjunkuli. Przychodzą do Franciszka nowi uczniowie. Wtedy Franciszek razem z jedenastoma uczniami udaje się do Rzymu i otrzymuje od papieża Innocentego III ustne zatwierdzenie Reguły Braci Mniejszych (bo tak nazywano Franciszka i jego towarzyszy) – powstanie Pierwszego Zakonu.

1212 – pod koniec roku Franciszek udaje się na Wschód z zamiarem dotarcia do Ziemi Świętej. W czasie burzy statek zostaje rozbity i wyrzucony na wzgórze dalmatyńskie. Franciszek wraz z towarzyszem przez Ankonę wraca do Włoch. Wspólnie ze św. Klarą z Asyżu Franciszek zakłada Drugi Zakon Franciszkański, tzw. Zakon Ubogich Pań – Klaryski. 8 V 1213 – hrabia Orlando da Chiusi ofiarowuje Franciszkowi górę Alwernię (La Verna).

1215 – odbywa się Sobór Laterański IV, na którym przypuszczalnie był Franciszek i gdzie prawdopodobnie spotkał się po raz pierwszy z Dominikiem Guzmanem – św. Dominikiem.

Ok. 1217 – odbyła się pierwsza kapituła (zjazd wszystkich braci) w Porcjunkuli, podczas której postanowiono wysłać misjonarzy za granicę. Franciszek stanął na czele misji udającej się do Francji. Przybywszy do Florencji, Franciszek spotkał kardynała Hugolina, który przekonał go, że powinien zostać we Włoszech. Następnie Franciszek wraz z towarzyszami odpływa do Egiptu.

29 VIII 1217 – Franciszek jest świadkiem nieudanego szturmu na Damiettę (wyprawa krzyżowa). Udaje się wraz z br. Illuminatem do sułtana.

5 XI 1217 – Franciszek jest obecny przy zdobywaniu Damietty przez krzyżowców, tam przepowiada im porażkę. Święty nie był zwolennikiem przemocy i nawracania mieczem i orężem, lecz dobrym słowem i pokojem.

1220 – bracia wysłani do Maroka ponieśli śmierć męczeńską – są to pierwsi franciszkańscy męczennicy za wiarę. Pod koniec życia Franciszek dowiaduje się o rozłamie w łonie zakonu. Wraca do Italii i udaje się do Rzymu. Kardynał Hugolino zostaje mianowany opiekunem zakonu przez papieża Honoriusza III. Franciszek zrzeka się obowiązków ministra generalnego – głównego przełożonego Zakonu , powierza je Piotrowi z Katanii. Sam zaś Franciszek układa regułę zwaną “Pierwszą Regułą” albo “Regułą niezatwierdzoną” (ponieważ nie otrzymała aprobaty Kurii Rzymskiej.

1221 – powstanie Trzeciego Zakonu (Franciszkański Zakon dla ludzi świeckich). W 1221/1222 – Franciszek głosi kazania w południowych Włoszech. Między innymi kazanie na wielkim placu w Bolonii, by pogodzić ze sobą skłóconych mieszkańców.

1223 – Franciszek przebywa na Fonte Colombo i tam w górskiej ciszy i samotności na modlitwie układa drugą Regułę.

29 XI 1223 – papież Honoriusz III zatwierdza regułę zwaną “Drugą Regułą” albo “Regułą zatwierdzoną”.

24/25 XII 1223 – Franciszek obchodzi uroczystość Bożego Narodzenia w Greccio i tam urządza pierwszą szopkę (jest prekursorem tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych i urządzania “Pasterek” o północy.

15 VIII – 30 IX 1224 – Franciszek odbywa post 40-dniowy na górze Alwernii, gdzie około 14 września otrzymuje stygmaty – dar prawdziwych, krwawiących ran Chrystusa na rękach, stopach i boku.

1224/1225 – schorowany Franciszek jadąc na osiołku głosi kazania w Umbrii i Marchii.

1225 – Franciszek spędza około dwóch miesięcy w ogrodzie św. Klary (przy kościółku św. Damiana), gdzie układa “Pieśń słoneczną”. Ulegając namowom brata Eliasza, poddaje się badaniu lekarza, ponieważ bardzo cierpiał na oczy i wodną puchlinę. Na skutek nalegań kardynała Hugolina udaje się do Rieti, by poddać się badaniu u lekarza papieskiego.

1226 – Poddaje się ponownemu badaniu i pozostaje na leczeniu w Sienie. Następnie Franciszek przez Kortonę wraca do Porcjunkuli. Przybywa do pałacu biskupa w Asyżu. Franciszek przeczuwając, że zbliża się koniec jego życia, prosi, by przeniesiono go do Porcjunkuli, wyraża życzenie by położono go bez odzienia na ziemi, chciał w ten sposób zakończyć ziemskie życie.

3 X 1226 – Franciszek umiera w sobotę. Następnego dnia, w niedzielę (4 X) odbył się pogrzeb, pochowano go w kościele św. Jerzego.

16 VI 1228 – papież Grzegorz IX (kard. Hugolino), przyjaciel Franciszka, w Asyżu ogłasza go świętym.

25 V 1230 – ciało św. Franciszka zostało przeniesione do wybudowanej na jego cześć bazyliki.

1979 – papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka “Patronem ekologii i ekologów”.

27 X 1986 – w Asyżu odbywa się Światowy Dzień Modlitwy o pokój, na który Jan Paweł II zaprosił przywódców największych religii świata. Początek tzw. „ducha Asyżu”, czyli ruchu dążącego do zachowania szacunku wobec wszystkich stworzeń, jako dzieła jednego Boga.

24 I 2002 – w Asyżu odbył się dzień modlitwy o pokój na świecie, na zaproszenie Jana Pawła II do Asyżu odpowiedzieli przywódcy wielkich religii świata.

27 X 2011 – Benedykt XVI wraz z przedstawicielami niemal wszystkich religii i wyznań świata przybył do Asyżu na spotkanie międzyreligijne, upamiętniające 25-lecie Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, zwołanego z inicjatywy Jana Pawła II. Papież wraz ze 176 przywódcami i działaczami religijnymi z 50 krajów przyjechał do miasta świętego Franciszka pociągiem, który wyruszył ze stacji kolejowej w Watykanie.

4 XI 2013 – W dniu jego liturgicznego święta, 4 października papież Franciszek przybył do Asyżu.  Podczas wizyty papieża do miasta św. Franciszka obecnych byo nawet 300 tys. wiernych – szacują władze Asyżu. Jest to rekordowa liczba pielgrzymów zgromadzonych jednego dnia przy grobie założyciela franciszkanów.