Środa, 2018-12-12

Oaza Rodzin – Ruch Światło – Życie

Oaza Rodzin – Ruch Światło – Życie

domowykosciol

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest organizacją katolicką działającą w ramach Państwowych Przepisów o Stowarzyszeniach z dn. 7 IV 1989 r. Ponadto ma osobowość prawną, co daje mu możliwość prawnego występowania wobec władzy świeckiej. Na czele Stowarzyszenia stoi Zarząd Główny, który wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu. Współczesna rodzina doświadcza różnych zagrożeń. Dlatego powstają instytucje, które pragną pomóc rodzinie. Obok Zarządu diecezjalnego powstają koła parafialne. Cele: Stowarzyszenie pragnie kształtować życie małżeńskie i rodzinne swoich członków zgodnie z etyką chrześcijańską. Do zadań szczegółowych zaliczamy: poznawanie Katolickiej Nauki Społecznej; troska o realizację życiową Karty Praw Rodziny; wspieranie członków w życiu rodzinnym; praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży; działalność charytatywna; podejmowanie inicjatyw gospodarczych; społecznych i politycznych; zaangażowanie w życie polityczne i samorządowe; pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości; troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia.

Zadania: Stowarzyszenie realizuje swe zadania poprzez: reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych; organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom; organizowanie sympozjów, prelekcji, zgrupowań formacyjnych; organizowanie kursów przedmałżeńskich; prowadzenie żłobków, przedszkoli i szkół; prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i gospodarczej. Koło parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii oo. Franciszkanów w Sanoku zostało powołane Uchwałą Zarządu Głównego SRK dnia 15 I 1997 r. Spotkania odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca po wieczornej Mszy św. Opiekunem stowarzyszenia jest O. Stanisław Maciaszek

Podejmowane dzieła :

1.Pomoc przy prowadzeniu półkolonii w świetlicy przy klasztorze, wzięcie w opiekę rodziny z gminy Borowa, która ucierpiała w czasie powodzi (pomoc materialna do końca roku 1998), pomoc materialna     uczniowi z SP nr 9 (opłacenie obiadów), współudział w przygotowaniach i przyjęciu Radia Maryja w naszej parafii, podjęcie duchowej adopcji przez członków Koła,
2.Pomoc w organizowaniu festynu na rzecz dzieci biednych, które skorzystały z kolonii,
3.Kwestowanie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjnego, zorganizowanie w dniach 24-26 V pielgrzymki do Lichenia,
4.Współorganizowanie jubileuszu małżeństw.