Środa, 2018-12-12

Sekcja Liturgiczna

Sekcja Liturgiczna

 grgosp
Istnieje od chwili powołania Rady Parafialnej, czyli od roku 2001. Jej członkowie zajmują się głównie oprawą liturgiczną uroczystości religijnych, włączają się w akcje charytatywne.