Piątek, 2018-06-22

Sekcja Liturgiczna

Sekcja Liturgiczna

 grgosp
Istnieje od chwili powołania Rady Parafialnej, czyli od roku 2001. Jej członkowie zajmują się głównie oprawą liturgiczną uroczystości religijnych, włączają się w akcje charytatywne.