Środa, 2018-12-12

Sakrament bierzmowania

INFORMACJE OGÓLNE DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

golab

Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w tym do sakramentu bierzmowania (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 121).

Proboszcz ma się troszczyć, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie własnej parafii (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 273 § 1).

Do sakramentu bierzmowania dopuszcza się młodzież gimnazjalną. Należy dążyć do tego, aby decyzja przyjęcia bierzmowania przez każdego kandydata była przemyślana i wynikała z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 320).

Zaleca się korzystanie z formacyjnej funkcji domów rekolekcyjnych w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 322 § 3).

Kandydatów do bierzmowania należy zapoznać z istniejącymi w parafii grupami apostolskimi i formacyjnymi oraz wskazać im na możliwość włączenia się w apostolstwo świeckich (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 322 § 5).

W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania należy objąć specjalną katechezą rodziców i świadków bierzmowania (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 324 § 1).

Duszpasterze zadbają, aby bierzmowani, ich rodzice i świadkowie bierzmowania spełniali niektóre funkcje liturgiczne, jak: czytania, śpiew międzylekcyjny, wezwania modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 328).

Składkę z mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeznacza się na Fundusz Młodzieżowy, służący wspieraniu inicjatyw duszpasterskich o zasięgu ogólnodiecezjalnym lub rejonowym (Synodu Archidiecezji Przemyskiej,  426).

W klasie pierwszej gimnazjum, rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej swoje dziecko na trzyletnią katechizację przed bierzmowaniem. Czynią to na początku września pierwszej klasy.