Wtorek, 2018-12-18

Parafia w statystykach

Parafia w statystykach

Tytuł parafii:

 Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Pocieszenia

Uroczystości parafialne:

Druga sobota V – odpust Matki Bożej Pocieszenia.
13 VI – uroczystość św. Antoniego z Padwy.
2 VIII – święto Matki Bożej Anielskiej (odpust Porcjunkuli).
14 IX – uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego (odpust parafialny).
4 X – uroczystość św. Franciszka z Asyżu.
8 XII – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Wykaz ulic:

I. Osiedle Błonie, Aleja Wojska Polskiego, ul. I Armii Wojska Polskiego, Aleja Szwajcarii, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Zielona, ul. Lwowska, ul. Kolejowa, ul. Spokojna, ul. Przelotowa, ul. Opłotki, ul. Ogrodowa, ul. Kochanowskiego, ul. Błonie.

II. Osiedle przy ul. Armii Krajowej, ul. Staszica, ul. Poprzeczna, ul. Krasińskiego, ul. Mickiewicza, ul. Armii Krajowej

III. Śródmieście

ul. Jagiellońska , ul. 3-Maja, ul. Cerkiewna, ul. Zamkowa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Orzeszkowej, ul. Królowej Bony, ul. Sanowa, ul. Rybacka, ul. Podgórze, Schody Franciszkańskie, Plac św. Jana, Rynek, ul. Franciszkańska.

Liczenie wiernych

Do naszej parafii należy około 7.700 osób. Wyznaniowo parafia przedstawia się następująco: do Kościoła rzymskokatolickiego przyznaje się 98,3 % parafian. Jeśli chodzi o inne wyznania, to nasze dane nie są pełne. Oto przybliżona statystyka: grekokatolicy: ok. 5 osób, prawosławni: ok. 8 osób, polskokatolicy: ok. 5 osób, zielonoświątkowcy: ok. 4 osoby, adwentyści: ok. 5 osób, Świadkowie Jehowy: ok. 30 osób, osoby niewierzące: ok. 10 osób. Podczas ostatniego liczenia wiernych, 19 listopada 2006 roku, w naszym kościele we Mszach św. uczestniczyło 4.058 wiernych, w tym mężczyzn 1.695 i kobiet 2.363. Do Komunii św. przystąpiło 770 osób, w tym 215 mężczyzn i 555 kobiet. Według przeprowadzonych przez nas obliczeń podczas wizyty duszpasterskiej w styczniu 2007 roku, pełnych rodzin jest 1.875, są 804 osoby samotne. Za granicę wyjechało 569 osób. Na 2.833 rodziny (w tym osoby samotne) kapłana przyjęto w 2.314 domach, co stanowi 82 proc. Drzwi zamkniętych zastaliśmy 431, a jednoznacznie nie życzyły sobie wizyty blisko 64 rodziny, co stanowi 2,2%.

Po co Kościołowi badania statystyczne?

Co roku w listopadzie w ponad 10,5 tysiącach polskich parafii odbywa się liczenie wiernych. Celem jest sprawdzenie ile osób przychodzi na Msze, ile z nich stanowią mężczyźni, ile kobiety, a ilu wiernych przystępuje do Komunii św. Dane służą do uaktualniania statystyk w polskim Kościele katolickim. Badania, które prowadzone są od roku 1980 mają na celu poznanie religijności i pobożności Polaków. W ten sposób powstaje „mapa religijności”, cenny materiał dla Kościoła w Polsce oraz socjologów i statystyków. Dane zebrane podczas liczenia w poszczególnych parafiach trafiają do kurii diecezjalnych, a następnie są przekazywane do Konferencji Episkopatu Polski. Liczeni są wszyscy wierni powyżej siódmego roku życia. Według danych z 2003 roku w każdą niedzielę na Mszę uczęszcza 46 proc. Polaków. W każdą niedzielę do Komunii św. przystępuje 16,9 proc. Najwyższy wskaźnik praktyk religijnych ma Polska południowa, a najsłabszy w centralna, w szczególności wielkie miasta: Warszawa i Łódź. W diecezji tarnowskiej, w każdą niedzielę idzie do kościoła 75 proc. wiernych, w rzeszowskiej 71 proc. Natomiast w warszawskiej – 35,3 proc., w łódzkiej – 32 proc., a w sosnowieckiej zaledwie 29 proc. W diecezji radomskiej na niedzielną Mszę uczęszcza od 30 do 60 proc. wiernych, a w niektórych parafiach, szczególnie wiejskich, wynoszą nawet 70 proc.