Wtorek, 2018-12-18

Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba liturgiczna

ministranci

Na początku ze swej strony chcę podziękować Bogu za to, że mogę opiekować się tą najważniejszą grupą dla parafii. Dziękuję także rodzicom ministrantów za ich synów i za ich ofiarną służbę, dziękuję również chłopcom za zaangażowanie na rzecz wspólnoty ministranckiej i naszej franciszkańskiej parafii. Jednocześnie proszę was, trwajcie z wciąż rosnącym zaangażowaniem przy ołtarzu Pana Jezusa.

Króluj nam Chryste!

Kim jest ministrant

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Eucharystii.

 Ministrant jest tym, który niesie ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Ministrant uczy wszystkich “uczestniczyć w liturgii” to znaczy, pokazuje jak należy współdziałać z kapłanem i współtworzyć czynności święte, czynnie się w nie angażując.

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministrantów.

Każdy z nich osiągną doskonałość dzięki:
-pracowitości
-sumienności
-gorliwości
-codziennemu naśladowaniu Jezusa

 Kilka zasad dla ministranta
Zasadą służenia Bogu jest nasza decyzja bycia do Jego dyspozycji. Służba przy ołtarzu to też wyróżnienie, jesteśmy bowiem blisko wielkiej Tajemnicy, jaką jest obecność Chrystusa w Słowie Bożym i pod postaciami Eucharystii. Służba to także zaszczyt oraz związane z nim obowiązki.

Pamiętaj. Nie służymy dla korzyści, zaszczytów, czy pieniędzy. Pan Jezus wynagrodzi każdy nasz najmniejszy trud swą łaską tutaj na ziemi, a w pełni dopiero w niebie.

W celu uczynienia naszej służba bardziej przejrzystą i równą dla wszystkich, posługujemy się punktacją. To ma nas mobilizować do jeszcze lepszej służby i do obowiązkowości. Czasem bowiem trzeba pomagać naszej słabej i leniwej naturze.