Środa, 2018-12-12

Liturgiczna Służba Ołtarza – lektorzy

Liturgiczna Służba Ołtarza – lektorzy

 

logo-lektorów

W naszym kościele obok kapłanów często Słowo Boże czytają lektorzy, którzy również śpiewają psalm między czytaniami. Zewnętrznym znakiem lektora jest strój – alba lub komża, w jakim uczestniczą w czasie sprawowania Eucharystii. Początki liturgii słowa i związanej z nią posługi odczytywania Pisma świętego wiernym znajdujemy na kartach Starego Testamentu. W pierwszych wiekach rolę lektorów spełniali mężczyźni lub młodzieńcy. Wymagano od nich przykładnego życia, a zwłaszcza bohaterskiej postawy i wytrwania w wierności podczas prześladowań. Od IV stulecia funkcję lektorów pełnią chłopcy w wieku 14-18 lat. W czasach późniejszych zakładano przy katedrach i parafiach specjalne szkoły lektorów. Od początku średniowiecza funkcję lektorów przejęli kapłani. Dopiero Sobór Watykański II przywrócił do liturgii funkcję lektora. Lektor w sprawowaniu Eucharystii posiada właściwą sobie funkcję, wykonując czytania z Pisma Św. z wyjątkiem Ewangelii. W niedzielę i święta są to dwa pierwsze czytania, w dni powszednie jedno czytanie. Lektor, stojąc w szeregu ludzi, którymi Bóg posługuje się w przekazywaniu swojego Słowa, jest specjalnym narzędziem Boga przemawiającego dzisiaj do człowieka. Dlatego ważnym wymaganiem wobec lektora jest jego właściwy stosunek do Pisma świętego i troska o głębszą jego znajomość. Lektor powinien być tym, który żyje Słowem Bożym, czyta je i nad nim rozmyśla, z niego czerpie tematy do refleksji i modlitwy. Jako sługa Słowa Bożego w liturgii powinien być odpowiedzialny również za sposób jego przekazywania. Wykonując swoją posługę, powinien w tej czynności wyrazić taką umiejętność, taką prostotę i zarazem dostojeństwo, ażeby w samym już sposobie czytania czy śpiewania liturgicznego odzwierciedlił się charakter świętego tekstu. Grupa lektorska wyłoniła się z grupy ministranckiej, która od wielu lat funkcjonuje przy naszej parafii. Formalnie istniejemy od 22 II 2001 r., kiedy to złożyliśmy przyrzeczenia, a w posługę lektora wprowadził nas ks. dziekan Andrzej Skiba. Do tego kroku przygotowywaliśmy się przez pół roku (od IX 2000 r.). Chcemy podejmować dalszą formację, by zbliżyć się do Pana, aby przez to coraz dojrzalej przekazywać Jego Słowo. Naszym zadaniem, oprócz czytania Słowa Bożego, jest podobnie jak w przypadku ministrantów, dbanie o oprawę Mszy świętych na co dzień, ale także w niedziele, święta i uroczystości. W miarę możliwości, staramy się służyć swą pomocą również w większości akcji podejmowanych przez naszą parafię, jak np. Niedziela Misyjna, rekolekcje parafialne, przygotowanie świątecznej szopki, Grobu Pańskiego, akcje charytatywne i inne prace przy klasztorze. W ramach formacji lektorskiej są organizowane wyjazdy na wspólny wypoczynek w okresie ferii zimowych lub na wakacjach. Nasze spotkania odbywają się w soboty po Mszy świętej o godzinie 9:00. Prowadzi je opiekun O. Adam Mikosiak.

Modlitwa lektora: “Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen”.