Środa, 2018-12-12

Konserwacja Obrazu

Konserwacja Obrazu

Do franciszkańskiego kościoła po prawie rocznej nieobecności powrócił w r. 2002 ołtarz i obraz M.B. Pocieszenia: Matko Boża, Pani Sanocka witaj nam! Podobnie, jak bliźniaczy ołtarz św. Antoniego, konserwatorzy z Krakowa przywrócili pierwotną kolorystykę ołtarza. Został także gruntownie odnowiony obraz M. Bożej, spod wielu przemalowań, zabrudzeń i zniszczeń, wydobyto bardzo piękną, w kolorystyce i wyrazie postać Matki Bożej i Jej Syna Jezusa Chrystusa. Uporządkowano otoczenie obrazu, ramę i tło. U dołu obrazu umieszczono srebrną różę, wykonaną z darowanego srebra przez czcicieli M. Bożej, jako wotum – wyraz wdzięczności za jej opiekę nad Ziemią Sanocką. Wykonana została w sanockiej pracowni jubilerskiej p. Szula – syna. Trzeba radować się z powrotu ołtarza i obrazu, a także rozpalać nasze serca modlitwą u stóp Tej, która została dana tej Ziemi, jako Pocieszenie i Opiekunka. Dziękujemy konserwatorom, z pracowni krakowskiej: AC Konserwacja Zabytków, Piotrowski, Kossakowski, za wykonanie tego dzieła.