Środa, 2018-12-12

Komunia święta

Komunia święta

1. Zasady ogólne

Kto chce przyjąć Chrystusa w Komunii świętą, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie może powinien do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Należy pamiętać o zachowaniu postu eucharystycznego: na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii świętej należy powstrzymać się od spożywania pokarmów i napojów (można pić wodę oraz zażywać lekarstwa). Codziennie Komunię św. można przyjąć dwukrotnie, pod warunkiem uczestnictwa w dwóch Mszach świętych.

2. Wiatyk

“Tym, którzy kończą swoje życie ziemskie. Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię jako Wiatyk (Komunia święta na drogę do wieczności). Zgodnie ze słowami Jezusa: “Kto spożywa moje ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Do przyjęcia wiatyku zobowiązani są wszyscy ochrzczeni, którzy mogą przyjąć Eucharystię – w niebezpieczeństwie śmierci, niezależnie od przyczyny, z której ono wynika, obowiązuje wszystkich wiernych przykazanie przyjęcia Komunii. Rodzina, sąsiedzi powinni ułatwić przygotowanie swoich bliskich na śmierć, poprzez spotkanie z Chrystusem Przebaczającym i Eucharystycznym. W razie nagłej potrzeby przyjęcia Wiatyku, można zgłaszać w każdej chwili telefonicznie lub bezpośrednio w klasztorze, bez względu na porę dnia.