aktualności arrow aktualności  
04.07.2015.
Aktualności
Miłość Boga idzie nawet tam, gdzie spodziewa się odtrącenia - Czternasta Niedziela Zwykła PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
03.07.2015.
ImageKażdy z nas już tego doznał. Większy posłuch, szacunek i poważanie znajduje się wśród tych, z którymi nie przebywa się na  co dzień. Człowiek wygłaszający prawdy pośród „swoich” nierzadko jest traktowany w sposób uwłaczający, wręcz prześmiewczy. Wygłaszając zaś te same prawdy pośród innych, widzi reakcje diametralnie inne. By móc odczuć te zależności, wystarczy zastanowić się nad poważnymi następstwami odrzucenia Słowa Bożego i nad koniecznością przyjęcia go nawet wówczas, gdy głoszą je posłańcy prości i skromni. W historii ludzkości niejednokrotnie natykamy się na przykłady, kiedy posłani przez Boga prorocy napominają i nauczają, a ludzie jednak pozostają oporni, co zatwardza ich serca i czyni je nieczułymi na jakiekolwiek wezwania. Prorok Ezechiel otrzymał od Boga dar prorokowania, ale i tak spotykał się z wielkim niedowiarstwem. Otrzymał radę od Pana: «To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. » (Ez 2,4-5). Św. Paweł po wydarzeniach damasceńskich, mimo iż otrzymał dar głoszenia Chrystusa, postrzegany był w dalszym ciągu jako prześladowca chrześcijan. Dopiero Jego ciężka, wytrwała praca poparta głoszeniem Słowa Bożego powoli odmieniła zapatrywania innych na Niego i na to, co głosił. Ale i tutaj Pan wspomagał zarówno samego Pawła, jak i Jego otoczenie. Widząc rozterki Pawła, powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali.» (2 Kor 12,9) Na koniec Ewangelia opisująca zdarzenie w Nazarecie, gdy Pan Jezus przyszedł do synagogi nauczać. Żyjąc od dzieciństwa w Nazarecie, przez trzydzieści lat nie wyróżniał się w swoim otoczeniu. Zarozumiali Nazaretańczycy nie mogli zrozumieć. że ktoś podobny do nich, wzrastający zwyczajnie wśród nich i wykonujący skromny zawód może być prorokiem, Mesjaszem, Synem Bożym. Odrzucili Jezusa. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony.» (Mk 6,4).
Czytaj całość…
 
W Niedzielę msza święta Prymicyjna O. Adama Mikosiaka PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
03.07.2015.
ImageW czasie święceń kapłańskich dzieje się coś zupełnie wyjątkowego. Katedra jest swoistą Górą Tabor, na której dokonuje się przemienienie. Oto do katedry wchodzi diakon (wprawdzie po pierwszych święceniach), a wychodzi ktoś zupełnie inny – kapłan, który może sprawować sakramenty święte. Po uroczystościach związanych z przyjęciem sakramentu święceń każdy neoprezbiter (tak nazywa się nowo wyświęconego kapłana) otrzymuje urlop od swojego przełożonego, którym nie jest już rektor seminarium, bo ono się zakończyło, lecz biskup, któremu się ślubowało. Ten czas jest wyjątkowy, gdyż młody ksiądz przygotowuje się do sprawowania swojej pierwszej Mszy świętej, którą od początku do końca odprawia. Tę Prymicję celebruje się w swojej rodzinnej parafii, pośród wiernych, wśród których się żyło i wzrastało. To wyjątkowe wydarzenie także w życiu parafii, zarówno dla wiernych, jak i duchownych. To  zawsze wielka radość z faktu, że ze o wspólnoty Kościoła Pan Bóg powołał kogoś do służby w swojej winnicy. Taką radość przeżywać będziemy w najbliższą niedzielę 5 lipca br. w naszej Wspólnocie Parafialnej. Tego dnia o godz. 12.00 mszę świętą prymicyjną odprawi O. Adam Mikosiak, który jednocześnie w naszej Parafii rozpocznie swoją kapłańską i duszpasterską  posługę. Msza święta prymicyjna będzie więc także okazją do powitania nowego duszpasterza w naszej Klasztornej i Parafialnej Wspólnocie. Jest tradycją, że na koniec Eucharystii neoprezbiter udziela błogosławieństwa prymicyjnego. Na głowy zebranych nakłada ręce, a wierni podejmują je i całują. To zwyczaj związany z tym, że dłonie kapłana zostały namaszczone – konsekrowane i w nich kapłan trzyma Ciało i Krew Pańską. To wyraz szacunku i miłości. Jak sięgniemy do tradycji polskiej, możemy dostrzec także w literaturze, że kapłana zawsze całowano po rękach, nie tylko w czasie Prymicji. Każdy po błogosławieństwie prymicyjnym otrzymuje pamiątkowy obrazek prymicyjny, który jest związany z zadaniem, by modlić się za nowego kapłana.

Czytaj całość…
 
W drogę z nami wyrusz Panie - XXXV Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
03.07.2015.
ImageSłowa piosenki przypominają nam, że już niedługo wyruszymy na pielgrzymkowe szlaki, które z różnych miast, wiosek naszej Archidiecezji i całej Ojczyzny prowadzą na Jasną Górę do tronu naszej Matki i Królowej. Wielu z nas odpowiedziało pozytywnie na to wewnętrzne wezwanie, by wyruszyć w drogę i razem z braćmi i siostrami przemierzać szlaki, rozważając tajemnice życia naszego Zbawiciela i Jego Matki, ucząc się wierności i miłości do Boga i człowieka. Święty Jan Paweł II, który zapraszał nas do pielgrzymowania, uświadamiał nam, jaki jest cel pielgrzymki: „Wszystkim, którzy pielgrzymują na ziemi polskiej i wszędzie na całym świecie, życzę tej świadomości, tej wiary i nadziei, że życie ludzkie nie na ziemi ma cel. Ten cel jest już poza życiem doczesnym, jest w Domu Ojca, do którego winniśmy dojść wszyscy. W tegorocznej Archidiecezjalnej pielgrzymce wzorem lat ubiegłych weźmie udział liczna grupa naszych parian. Pójdą przez wioski i miasta naszej Ojczyzny, by modlić się, słuchając nauki Chrystusa i o niej świadczyć napotkanym ludziom. Odpowiedzą w ten sposób na wezwanie św. Jana Pawła II do włączenia się w dzieło nowej ewangelizacji. Pielgrzymowanie jest dobrą okazją, aby uczyć się stosowania w życiu słów, które przed laty  skierował do nas papież Benedykt XVI w liście ogłaszającym rozpoczynającym Rok Wiary: „Przez wiarę na przestrzeni czasów mężczyźni i kobiety w każdym wieku, których imię jest zapisane w księdze życia (por. Ap 7, 9; 13, 8), wyznawali, że pięknie jest pójść za Panem Jezusem tam, gdzie byli wzywani, żeby dawać świadectwo, iż są chrześcijanami: w rodzinie, w życiu zawodowym, publicznym, w wykorzystywaniu charyzmatów i pełnieniu posług, do których byli powołani”. Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą ofiarować swoje troski i kłopoty.
Czytaj całość…
 
Papieskie intencje na lipiec PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
02.07.2015.
ImageJak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. Pierwsza z nich to: „Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia”. Papież Franciszek podjął ten temat już podczas drugiej włoskiej podróży swego pontyfikatu, spotykając się 22 września 2013 r. z ubogimi i więźniami w Cagliari na Sardynii.  „Osoby pełniące odpowiedzialne funkcje polityczne i obywatelskie mają swoje zadanie, które obywatele muszą wspierać w sposób aktywny – mówił Ojciec Święty. – Niektórzy członkowie wspólnoty chrześcijańskiej są powołani do zaangażowania się w tę dziedzinę polityki, która jest wzniosłą formą miłosierdzia, jak mówił Paweł VI. Ale jako Kościół wszyscy mamy bardzo odpowiedzialne zadanie, a mianowicie mamy zasiewać nadzieję poprzez dzieła solidarności, zawsze starając się współpracować jak najlepiej z instytucjami publicznymi, przy poszanowaniu odpowiednich kompetencji. Caritas jest wyrazem wspólnoty, a siłą wspólnoty chrześcijańskiej jest sprawianie, aby społeczeństwo wzrastało od środka, niczym zaczyn. Myślę o waszych inicjatywach w odniesieniu do przebywających w więzieniach, myślę o wolontariacie tak wielu stowarzyszeń, o solidarności z rodzinami, które najbardziej cierpią z powodu braku pracy. Odnośnie do tego mówię wam: odwagi!”. Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W lipcu mamy się modlić, „by chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie”. Franciszkowi, który sam jest Latynosem, sprawy te szczególnie leżą na sercu. Podjął je też podczas swej pierwszej podróży na kontynent latynoamerykański, odwiedzając przed dwoma laty Brazylię.
Czytaj całość…
 
Kilkadziesiąt tysięcy dzieci na wakacjach Caritas PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
01.07.2015.
ImageDzięki Wakacyjnej Akcji Caritas kilkadziesiąt tysięcy dzieci z ubogich rodzin będzie mogło w tym roku skorzystać z letniego wypoczynku. Według ostatnich danych GUS, dzieci są grupą społeczną najbardziej dotkniętą i zagrożoną ubóstwem. W wakacyjną akcję włączają się wszystkie diecezjalne Caritas w Polsce, organizując wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Na kolonie wyjeżdżają podopieczni świetlic socjoterapeutycznych i parafialnych Caritas, młodzież objęta programem "Skrzydła" oraz dzieci zgłoszone przez rodziców z ubogich rodzin dla których wyjazd poza miasto lub wieś bez wsparcia finansowego nie jest możliwy. Widać z roku na rok coraz bardziej, że rodziców nie stać na takie wyjazdy. Widać to po tym, jak dzieci jedzą, jak są ubrane. Niektóre z dzieci nigdy nie były w Warszawie, chociaż mieszkają blisko stolicy. Wydać to też po tym, jak dzieci lgną do opieki. Dzieci przyjeżdżają z problemami, jakie trudno byłoby opisywać - mówi dyrektor ośrodka Caritas w Popowie na Mazowszu ks. Łukasz Nowak. Według najnowszych danych GUS, 26% rodzin z czwórką dzieci i więcej dotkniętych jest skrajnym ubóstwem. Ponad 10% wszystkich dzieci w Polsce cierpi skrajną biedę. Wypoczynek i wakacyjne wyjazdy są jedną z najbardziej zaniedbywanych aktywności wśród mniej zamożnych dzieci w naszym kraju. W ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Caritas organizuje również wakacje w Polsce dla 380 dzieci polonijnych z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rumunii. Głównym celem projektu jest aktywna nauka języka polskiego połączona z integracją z dziećmi polskimi. Kolonie integrujące dzieci polskie i polonijne od lat cieszą się dużą popularnością. Diecezjalne Caritas dysponują 51 ośrodkami kolonijnymi (ponad 5 tys. miejsc). Na potrzeby akcji wypożyczanych jest także blisko 100 ośrodków wczasowych.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 1400