aktualności arrow aktualności  
25.04.2015.
Aktualności
Jezus wzorem dobrego pasterza - Czwarta Niedziela Wielkanocna PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
24.04.2015.
ImageCzwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Jezus, Syn Boży, przedstawia się jako Dobry Pasterz, który troszczył się o swoją owczarnię. Posiada On władzę od Ojca, z którym stanowi jedność. Jezus odrzuca posłannictwo polityczne i ogłasza królestwo Bożego oparte o przykazanie miłości, którego granicę stanowi wiara w Niego. Natomiast do swojego królestwa zaprasza każdego, kto pragnie wypełniać wolę Ojca wyrażoną w ewangelicznej nauce. Misję Dobrego Pasterza mają kontynuować na ziemi wyświęceni kapłani. Istnieje kapłaństwo powszechne, w którym otrzymują udział wszyscy ochrzczeni, i kapłaństwo urzędowe, zwane też służebnym, które jest przekazywane przez sakrament święceń. Kapłaństwo powszechne uzdalnia i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym. Kapłaństwo urzędowe udziela natomiast świętej władzy, mocą której kapłani służą ludowi Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo zostało ustanowione dla ludzi, którzy potrzebują zbawienia. Księża znajdują się między ziemią a niebem. Wszyscy jednak księża przybliżają do Chrystusa, karmiąc słowem i łaską Bożą. Jako dziewięćdziesięciolatek ks. Jan Twardowski stale powtarzał: „Jestem szczęśliwym księdzem”. Kochał kapłaństwo, kochał Kościół, któremu służył tak wiernie, jak potrafił. Przede wszystkim jednak kochał Jezusa. Sam stwierdził w „Autobiografii”: „Zakochałem się w Jezusie i nie spotkałem nikogo piękniejszego niż On”. Sens życia stanowiła dla niego Eucharystia i modlitwa. Mówił: „Kapłaństwo jest łaską, trzeba zaufać tej łasce. Trzeba ufać Temu, który prowadzi. Dla mnie kapłaństwo to jakaś niezwykła fascynacja osobą Pana Jezusa”. Bóg sam wybiera człowieka, a „odpowiedzieć na powołanie znaczy pozwolić wprowadzić się na drogę wiodącą do Chrystusa” – zauważa papież Franciszek. Kapłaństwo nie opiera się na naturalnych zaletach lub osobistych osiągnięciach któregokolwiek z powołanych.
Czytaj całość…
 
Ewangelia jest słowem, które wyzwala - Papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
24.04.2015.
ImageWierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość - pisze papież Franciszek. „Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i czyni nasze życie piękniejszym” – pisze Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Obchodzony jest on przez cały Kościół w Niedzielę Dobrego Pasterza (czwartą niedzielę wielkanocną). W przesłaniu zatytułowanym: „Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania” Ojciec Święty zachęca młodych do odważnego wyjścia poza siebie. Wskazuje, że życie z Bogiem każdego dnia staje się coraz bogatsze i radośniejsze. Papiez Franciszek przypomina, że „u podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego «ja», aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże drogę do nowej ziemi”. Ojciec Święty podkreśla, że „tego «wyjścia» nie należy rozumieć jako pogardy dla własnego życia, swoich uczuć, własnego człowieczeństwa. Przeciwnie, ten, kto wyrusza, by pójść za Chrystusem, odnajduje życie w obfitości”. W swym orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania Papież zaznacza, że doświadczenie wyjścia jest paradygmatem życia chrześcijańskiego, zwłaszcza tych, którzy przyjmują powołanie specjalnego poświęcenia się służbie Ewangelii. „Polega ono na postawie nieustannego nawrócenia i przemiany, trwaniu w nieustannej pielgrzymce, w przechodzeniu ze śmierci do życia” – pamiętając, że powołanie jest zawsze działaniem Boga. Pozwala On z wszelkich form niewolnictwa, wyrywa z przyzwyczajeń i obojętności, popychając ku radości komunii z Bogiem i braćmi. Papież Franciszek zachęca do wytrwałej modlitwy o powołania. Przypomina, że odpowiedzieć na powołanie znaczy pozwolić wprowadzić się na drogę wiodącą do Chrystusa.
Czytaj całość…
 
św. Wojciech - patron tych, którymi Bóg posługuje się za ich plecami PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
23.04.2015.
ImageDziś, gdy w słowach Europa, Europejczyk, europejski, powtarzanych aż do znudzenia, dostrzegamy głównie sens polityczno-gospodarczy, z mroku dziejów wyłania się postać przypominająca o znacznie głębszym wymiarze europejskości. Dziś, gdy w słowach Europa, Europejczyk, europejski, powtarzanych aż do znudzenia, dostrzegamy głównie sens polityczno-gospodarczy, z mroku dziejów wyłania się postać przypominająca o znacznie głębszym wymiarze europejskości. W 1997 roku obchodziliśmy uroczyście tysiąclecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha - misjonarza, biskupa, zakonnika, uczonego, poety. Był przyjacielem zarówno cesarza, jak i ludzi ubogich, pokrzywdzonych. Urodzony około roku 956 w miejscowości Libice we wschodnich Czechach, w siedzibie książęcego rodu Sławnikowiców, już jako mały chłopiec miał szczęście trafić na wybitnego protektora. Właśnie w Libicach w roku 961 zatrzymał się na krótko biskup Adalbert, który jedenaście lat później, jako arcybiskup Magdeburga, przyjmował u siebie Wojciecha, rozpoczynającego w stolicy Saksonii swoją zagraniczną, dziś powiedzielibyśmy - europejską - edukację. Magdeburg był wówczas bardzo silnym ośrodkiem kultury: oprócz szkoły klasztornej istniała tam elitarna szkoła biskupia, w której kształciło się młode pokolenie książąt słowiańskich z ziem położonych po prawej stronie Łaby. Arcybiskup troskliwie zaopiekował się Wojciechem, dał mu na bierzmowanie swoje imię, i dlatego w wielu miejscach Europy Zachodniej chluba czeskiego rodu czczona jest pod obco dla nas brzmiącym imieniem Adalbert. Późniejszy patron Czech, Polski i Węgier żył w czasach nazywanych przez historyków epoką renesansu ottońskiego, od imienia cesarza Ottona III, który zamierzał odbudować dawną potęgę rzymskiego imperium, opartą jednak na fundamencie wiary chrześcijańskiej.
Czytaj całość…
 
VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
20.04.2015.
ImageW dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 roku Kościół w Polsce przeżywa siódmy Tydzień Biblijny. Mamy się z czego cieszyć! Już przez siedem kolejnych lat jako duszpasterze i moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II możemy dziękować Panu Bogu za ten największy dar, jakim jest Jego Słowo, które – „gdy nadeszła pełnia czasu” – stało się ciałem i zamieszkało między nami w osobie Jezusa Chrystusa (por. J 1,14). Dar ten byłby jednak trudno dostępny, gdyby to samo Słowo Boga nie przyszło do ludzi pod postacią Pisma świętego. To dlatego Liturgia Słowa jest nierozdzielnie złączona z Liturgią Eucharystii, a sam Jezus z Nazaretu rozpoczyna swą publiczną działalność wezwaniem do nawrócenia, aby każdy człowiek mógł przyjąć głoszoną mu Ewangelię. Zaiste, bez autentycznej wiary w Ewangelię nie ma prawdziwej wiary w Eucharystię! Pierwszy dzień Tygodnia Biblijnego to Niedziela Biblijna. Z myślą o jak najlepszym, duchowym przygotowaniu wiernych Kościoła w Polsce do przeżywania w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka „Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II” rozpoczęło w ubiegłym roku publikację trzech opracowań poświęconych tematowi błogosławieństw. Wiadomo, że tematem tych Dni będą błogosławieństwa, które Jezus Chrystus kieruje do swoich uczniów i do całego świata. Równocześnie Kościół w Polsce będzie przeżywał 1050 rocznicę przyjęcia łaski wiary i chrztu. Po przybliżeniu błogosławieństw Apokalipsy, kierowanych przez zmartwychwstałego Pana do Kościoła prześladowanego, pragniemy w tym roku ukierunkować refleksję duszpasterzy i wiernych świeckich na błogosławieństwo, jakim jest sama wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Czytaj całość…
 
Przesłanie życia św. Maksymiliana - Dni Kolbiańskie PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
20.04.2015.
ImageBp Roman Pindel, który przewodniczył 17 kwietnia Mszy św. w kościele w Harmężach, zainaugurował 14. Dni Kolbiańskie w Centrum św. Maksymiliana. Specjalnym gościem tegorocznego spotkania złożonego z wykładów, modlitw i świadectw, jest osobisty fotograf Świętego Jana Pawła II Arturo Mari. Trzydniowe sympozjum w Centrum św. Maksymiliana, w który uczestniczyli przedstawiciele naszej parafialnej grupy Rycerstwa Niepokalanej poświęcone jest osobom, które nie dały się zwyciężyć złu, i w niesprzyjających warunkach życia swoją postawą i wyborami "rozświetlały panujące wokół ciemności". Przedmiotem wykładów nie są tylko postaci wyniesione na ołtarze - jak św. Maksymilian Maria Kolbe czy Jan Paweł II. Dni Kolbiańskie zainaugurowała koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem ordynariusza bielsko-żywieckiego biskupa Romana Pindla. Wieczorem po powitaniu uczestników Dni Kolbiańskich rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Fraternię Franciszkańską z Harmęż, a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski. W sobotę gość tegorocznych Dni Kolbiańskich papieski fotograf wygłosi referat zatytułowany "Światło w ciemności - św. Jan Paweł II". Teresa Wontor Cichy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przybliży wybrane sylwetki więźniów obozu zagłady, którzy byli światłami nadziei w ciemniej nocy okupacji. O ocalonym przez św. Maksymiliana Kolbego Franciszku Gajowniczku mówić będzie o. James McCurry OFMConv, prowincjał prowincji Matki Bożej Anielskiej, Ellicott City w USA. Uczestnicy obejrzeć mogą w podziemiach franciszkańskiej świątyni monumentalną wystawę prof. Mariana Kołodzieja o gehennie obozowej i niezwyciężonym św. Maksymilianie.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 1349