aktualności arrow sanktuarium arrow pieśni i modlitwy  
09.10.2015.
Pieśni i modlitwy
Pieśni i modlitwy ku czci Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej


Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

Dziewico Najświętsza, bądź Pocieszycielką jedyną Kościoła,
Tą, która kocha i która wspiera.
Pociesz lud, który Cię kocha i czci,
rodziny, wszystkich utrudzonych, cierpiących,
zranionych na ciele i na duszy,
żyjących w sytuacjach dramatycznych.

Pociesz młodych, zwłaszcza tych,
którzy w wyniku bolesnych okoliczności
są opuszczeni i rozczarowani, tych wszystkich,
którzy odczuwają w sercu silną potrzebę miłości,
altruizmu, dawania siebie, którzy rozwijają wzniosłe
ideały w pracy duchowej i społecznej.
O Matko Pocieszenia, pociesz wszystkich, spraw by wszyscy pojęli,
że tajemnica szczęścia leży w tym,
by iść za Twym Synem, Jezusem.


Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz drogę zbawienną zagubionym, przyjmij moją miłość i oddania. Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję Jezusowi całe swoje życie. Prowadź mnie drogą zjednoczenia z Bogiem i pomagaj mi wzrastać w żywej wierze i miłości.

Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów i osoby poświęcone Bogu. Bądź Pocieszeniem Strapionych i cierpiących duchowo i fizycznie. Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia

O Matko Boska Pocieszenia, Maryjo pocieszycielko strapionych, pocieszaj wszystkich chorych na duszy, grzeszników, wyjednaj im nawrócenie i spokój sumienia! Pocieszaj chorych na ciele, uproś im zdrowie, boś Ty uzdrowieniem chorych. Pocieszaj ubogich, wdowy i sieroty biedne, Otaczaj je czułą swoją macierzyńską opieką.

Pocieszaj smutnych, płaczących, niewinnie pokrzywdzonych, nieszczęśliwych, rozpaczających, ocieraj im łzy obfite, które ich zalewają, boś Ty najlepszą Matką naszą. Pocieszaj wygnańców i biednych wędrowców, którzy po dalekich obcych krajach za zarobkiem i utrzymaniem życia tułać się muszą.

Pocieszaj i osłaniaj konających, a najbardziej pocieszaj dusze w Czyśćcu zostające. Niechaj doznają Twej nieustannej opieki i pocieszenia wszyscy, którzy Cię czczą i wzywają, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.


Pieśń do Matki Pocieszenia (słowa: ks. Wróblewski, muzyka: Tomasz Flasza)

1. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani. Tobie my, grzesznicy, serca niesiem w dani. I w opiekę się oddajem, starym ojców obyczajem. Hołd Ci niesiem uwielbienia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

2. Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę, uproś nam u Syna łaskę i otuchę. Ucz nas szukać Bożej woli w każdej sprawie, w każdej doli. I na straży stój sumienia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

3. Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze, święty pokój Boży w każde wnieś poddasze. Wiarę ojców, miłość matek i niewinność ratuj dziatek. Wśród zepsucia i zgorszenia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.


Pieśń do Matki Bożej Pocieszenia – Sanockiej Pani (słowa i muzyka: o. Jacek Wójtowicz OFMConv)

1. O Matko nasza, która jesteś z nami, wciąż się opiekuj, oręduj za nami.
Ref. Wspomóż nas, Matko, gdy w drodze giniemy. Pociesz nas, Matko, gdy w smutku żyjemy.

2. Ty wśród nieszczęścia nigdy nie zostawisz, ale stoisz przy nas, do Syna prowadzisz. Ref.

3. Pośród trosk i płaczu, cierpienia i grzechu, dodaj siły, wiary i nadziei mocy. Ref.

4. Bądź nam, o Matko, tą jedyną dla nas, dziś gdy ból, tęsknota i nieczułość świata. Ref.


Pieśń – Modlitwa do Sanockiej Pani (muzyka: Marek Dziok, słowa: Maria Nowak)

Ref. O Sanocka nasza Pani, u Twych stóp modlimy się. My, Twoi wierni i poddani, łaski prosim Cię.

1. Nasza Matko Pocieszenia, miej opiece Swojej nas, niech doznamy ukojenia w każdy trudny czas. Nasza Pani i Królowo, nie odrzucaj dzieci swych, niechaj zawsze wciąż na nowo trwamy u stóp Twych. Ref.

2. Niech umiemy Ci dziękować za radości i za ból. Niech w pokoju nas zachowa Syn Twój, a nasz Król. Niech kochamy Ciebie szczerze, póki życie w nas się tli. A Ty, Matko, przyjm w ofierze wszystkie nasze dni. Ref.


Pieśń do Matki Bożej Pocieszenia

1. Ziemi sanockiej Pani Dobrotliwa, Twojej pomocy lud pokornie wzywa, u Twego tronu udziel nam schronienia, Matko Pocieszenia.

2. Gdy pośród nieszczęść serce nam truchleje, umacniaj w słabych wiarę i nadzieję. Nad naszą dolą pochyl się łaskawi, wspieraj w każdej sprawie.

3. Do Ciebie wszyscy garniem się z ufnością, pod płaszcz Twój, Matko, przyjmij nas z miłością. Do Syna Twego prowadź nas bezpiecznie, broń od zguby wiecznej.