Środa, 2018-12-12

Festiwal “Jeden Bóg – wiele kultur”

Festiwal ekumeniczno – międzyreligijny „Jeden Bóg – wiele kultur”

strona internetowa: www.1bog.franciszkanie.pl  

W 2007 roku franciszkanie obchodzą 630. rocznicę przybycia do Sanoka, stąd powstał pomysł, aby to wydarzenie upamiętnić specjalnym festiwalem. Festiwal odbył się w dniach 9-16 czerwca 2007 roku, zamierzeniem organizatorów było ukazanie bogactwa kultur, tradycji i duchowości mieszkańców Sanoka, Ziemi Sanockiej i Podkarpacia. Chcemy przypomnieć, że pokolenie współczesnych sanoczan ma kilkusetletnie, duchowe korzenie. Wiele pokoleń, kilkaset lat tworzących historię tego regionu, przekazało nam ogromne dziedzictwo. Ziemia Sanocka jest miejscem, gdzie od średniowiecza aż po dzień dzisiejszy współistnieje wielu kultur. Kiedy franciszkanie w 1377 roku osiedlili się w Sanoku, w mieście przenikały się różne kultury – żydowska, ruska, węgierska, niemiecka i polska. Od stuleci żyją tu chrześcijanie tradycji wschodniej i zachodniej. W tym środowisku mieszkali Żydzi, po których pozostało wiele miejsc przypominających o istnieniu licznej społeczności wyznania mojżeszowego. Ta różnorodność odbierana była czasem w niewłaściwy sposób, nie jako bogactwo, ale jako zagrożenie. Stąd zdarzały się bolesne konflikty, a nawet walki o podłożu nie tylko politycznym, ale także narodowościowym czy religijnym. Franciszkanie, głoszący uniwersalne przesłanie „pokoju i dobra”, w pełni wkomponowali się w życie miasta. Sami ubogacili się obecnością ludzi innych kultur, a darząc szacunkiem wszystkich ludzi, przyczyniali się do utrwalenia fundamentów wielokulturowej społeczności. Festiwal „Jeden Bóg – wiele kultur” miał ukazać bogactwo kultur i duchowości chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu oraz tradycji judaistycznej. Jest adresowany do wszystkich mieszkańców Ziemi Sanockiej, szczególnie do ludzi młodych, poszukujących swojej tożsamości i korzeni oraz sposobów budowania pokoju i pozytywnych relacji międzyludzkich. Organizując festiwal, pragniemy wnieść swój wkład w budowanie jedności, chcemy podzielić się duchowością św. Franciszka z Asyżu, „Brata wszystkich stworzeń” oraz prekursora dialogu i ekumenizmu. Festiwal ma prowadzić do przezwyciężania nieufności oraz uprzedzeń narodowościowych i kulturowych. Współcześni mieszkańcy Sanoka są spadkobiercami długiej tradycji, na którą złożyło się bogactwo kulturowej różnorodności. Chcemy przypomnieć, że poprzednie pokolenia wytworzyły wysokie standardy życia społecznego, kulturowego i duchowego. Warto zapytać czy dzisiejsi mieszkańcy Ziemi Sanockiej znają historię swojego regionu, czy są z niej dumni? Jak odbierają wielokulturowość, jako zagrożenie czy szansę? – takie pytania stawiają organizatorzy. I dają na nie odpowiedź: „Festiwal będzie dobrą okazją, aby nad tym wszystkim się zastanowić”. Festiwal jest ekumeniczny i międzyreligijny. Poszczególne dni poświęcone były innej tradycji, którą przybliżały nabożeństwa, liturgie oraz występy artystyczne. Muzyka i śpiewy sakralne zostały zaprezentowane w katedralnej cerkwi prawosławnej i w kościele franciszkańskim. Kantor synagogi z Łodzi wykonał w Klubie Górnika hebrajskie śpiewy liturgiczne. Zaprosiliśmy znane chóry poszczególnych wspólnot wyznaniowych z kraju i z zagranicy. Zaplanowaliśmy wiele występów i koncertów w plenerze, chcąc poprzez muzykę i zabawę tworzyć klimat jedności. Wśród artystów znalazły się gwiazdy muzyki klasycznej, klezmerskiej i jazzowej, folkowej oraz tzw. chrześcijańskiej sceny muzycznej, w tym Tomek Kamiński oraz Magda Anioł z zespołami. Koncerty plenerowe oraz warsztaty tańca żydowskiego odbyły się na scenie przy parku miejskim. Koordynatorem Festiwalu był o. Jacek Wójtowicz, a opiekunem artystycznym – Wanda Falk z Akademii Muzycznej w Krakowie.

Projekt “Jeden Bóg – Wiele Kultur” dofinansowany był z Programu Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina przy współudziale Euroregionu Karpackiego INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 ORAZ z budżetu państwa.