Środa, 2018-12-19

Ekologia

          

 refa-300

                                                                               

  Dekalog ekologiczny

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.

2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.

3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.

4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.

5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.

6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.

7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć jakie są prawa istnienia.

8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.

9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.

10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoja wartość.

Ekologia korzystania z mediów

1. Rzeczywistość często jest inna, niż przedstawiają to media. Nie twórz wyobrażeń o sobie, świecie i o Bogu jedynie na podstawie mediów.

2. Poznawaj dobrą nowinę – Ewangelię. Media podają codziennie wystarczająco wiele złych nowin.

3. Żyj w przyjaźni z innymi ludźmi, nie strać wiary w ich dobrą wolę. Są lepsi, niż ukazują ich media.

4. Nie trać wrażliwości. Media mają upodobanie w przemocy i agresji. Pamiętaj, że masz guzik, którym zawsze możesz media wyłączyć.

5. Trzymaj się mocno systemu wartości przekazywanych przez tradycję i autorytety. Nie pozwól mediom zniszczyć dobrego wyobrażenia o świecie i o ludziach.

6. Miej własną opinię na temat ważnych zagadnień życia i nie wierz wszystkiemu, co przekazują media. Wiele w nich sensacji, manipulacji i półprawd.

7. Broń swojej wolności przez dystans i postawę krytyczną wobec mediów. Nie pozwól się od nich uzależnić.

8. Miej swoje zdanie, słuchaj prawdziwych autorytetów. Nie kieruj się w życiu jedynie opiniami mediów.

9. Świat potrzebuje dojrzałych osobowości. Nie pozwól narzucić sobie stylu życia medialnych idoli i niedojrzałych emocjonalnie gwiazdorów. Oni za ciebie żyć nie będą.

10. Pamiętaj, że istnieje wokół ciebie świat rzeczywisty i świat nadprzyrodzony. Świat mediów to często świat wirtualny, którego nie ma. Pamiętaj, że Bóg zawsze dochowuje swoich obietnic, a media nie zawsze.

Więcej inofrmacji o ekologii znajudje się na stronie internetowej Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu REFA:

www.refa.franciszkanie.pl