Wtorek, 2018-12-18

duszpasterstwo niewidomych

Duszpasterstwo niewidomych

niewidomi

W 1963 roku grupa osób z dysfunkcją wzroku założyła w Sanoku Koło Polskiego Związku Niewidomych. Prezesem został Jan Pastuszak, jeden z głównych jego organizatorów. Praca Koła koncentrowała się przede wszystkim na szeroko pojętych sprawach związanych z zatrudnieniem niewidomych, wyszukiwaniem osób samotnych, niezaradnych, a także z poradnictwem zawodowym w porozumieniu ze spółdzielniami inwalidzkimi. W 1985 r. Zarząd Koła uznając propozycję koleżanki Marii Radwańskiej podejmuje i realizuje decyzję utworzenia przy Kole PZN Duszpasterstwa Niewidomych i do r. 1987 kieruje jego pracą. Ponieważ liczebność członków Koła PZN wzrastała, “drzewo gorczyczne” rozrosło się, przybyło zadań do pracy. Postanowiono więc, aby pracą duszpasterstwa zajął się osobny Komitet, który został powołany 10 X 1987 r. Na jego czele stanęła pierwsza propagatorka, łączniczka z Duszpasterstwem Diecezjalnym w Przemyślu Maria Radwańska. Duszpasterstwo zostało przypisane do Parafii Przemienienia Pańskiego. Było pierwszym, jakie powstało na terenie Rzeszowskiego Okręgu PZN. Pierwszym duszpasterzem został ks. Edward Rusin. Głównym celem Duszpasterstwa było m.in. rozwijanie wartości chrześcijańskich, aktywność wspólnoty poprzez uczestniczenie w organizowanych pielgrzymkach do miejsc świętych oraz w imprezach związkowych, z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Dnia 18 I 1985 r. odbyła się pierwsza Msza św. w intencji niewidomych w kościele oo. Franciszkanów. Po Mszy uczestnicy spotkali się w lokalu PZN na wspólnym poczęstunku i kolędowaniu. Był to początek działalności Duszpasterstwa Niewidomych przy Kole PZN w Sanoku. Od tego czasu stało się tradycją, że Komitet przy Zarządzie Koła PZN w styczniu każdego roku organizuje spotkanie przynależnych członków z wadami wzroku, połączone z dzieleniem się opłatkiem. Odbywają się też comiesięczne spotkania na Mszach św. W ciągu minionych lat zmieniali się duszpasterze niewidomych, zmieniały się parafie, które użyczały lokali na spotkania i Msze św. odbywały się bardziej lub mniej regularnie. Obecnie Msza św. w intencji niewidomych i ich rodzin odprawiana jest przez franciszkanów w każdą drugą sobotę miesiąca (niezależnie od frekwencji uczestników). Po Mszy uczestnicy spotykają się ze swoim duszpasterzem przy herbacie i ciastku w świetlicy przyklasztornej. Spotkania takie sprzyjają dzieleniu się rzeczowymi informacjami we wzajemnych dyskusjach, a wspólne śpiewanie niweluje przygnębienie powstałe z powodu niepełnosprawności wzrokowej osób i wyzwala poczucie własnej wartości i ufności koleżeńskiej. W latach 1985-2001 zorganizowano około 25 pielgrzymek autokarowych dla ludzi z ograniczonym widzeniem, m.in. do Gniezna, Częstochowy, Kalwarii Pacławskiej, Krakowa, Przemyśla, Starej Wsi, Jodłówki, Jasienia. Inwalidzi wzroku chętnie biorą w nich udział, gdyż dają one głębokie przeżycia, wyzwalają nastrój modlitewny, wyciszenie, kontakt z przyrodą, zbliżenie koleżeńskie.

Duszpasterstwo Niewidomych obejmuje członków Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sanoku. Obecnym opiekunem jest o. Zbigniew Kubit – Gwardian.

Adres kontaktowy Koło PZN: 38-500 Sanok, ul. Franciszkańska 4, tel. (013) 463 18 72, (013) 463 18 72.